ဧဒင္အုပ္စုကုမၸဏီမွ ခုတင္ ၅၅၀ဆံ့ မႏၱေလးကေလးေဆးရံုႀကီးအတြက္ ေဆးဝါးကုသေရးဆိုင္ရာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား ေပးအပ္လႉဒါန္းျခင္း

ဧဒင္အုပ္စုကုမၸဏီသည္ မိမိအဖြဲ႕အစည္းအနာဂတ္တိုးတက္ေရးသာမက တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ လိုအပ္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာအျဖစ္ပါ၀င္ကူညီလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။  ဧဒင္အုပ္စုကုမၸဏီ၏ မိသားစုကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ  ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ ႏွင့္ Denko Trading Co.,Ltd တို႕မွ ခုတင္ ၅၅၀ ဆံ႕ မႏၱေလးကေလးေဆးရံုႀကီးအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ဆလင္ဒါ အလံုး၅၀ ၊ ေသြးေရၾကည္အရည္ေပ်ာ္စက္ ၁လံုး၊ machine CPAP ၂လံုး၊ Syringe Pump ၅လံုး၊ Air Blender အလံုး ၂၀၊ meeting table ၂ လံုး၊ အေထြေထြရန္ပံုေငြ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀၊ ေဆးရံု၀န္ထမ္း ၄၈၄ဦးအတြက္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းနွင့္ လူနာမ်ားအားေကၽြးေမြးအလွဴဒါန ျပဳလုပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ စေနေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွာ  မႏၲေလး ကေလးေဆးရံုႀကီးရဲ႕ အစည္းအေဝး ခန္းမမွာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ဧဒင္အုပ္စုကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလမွစ၍ ယခင္မႏၲေလးတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႈးရံုးဝင္းကို  ခုတင္ ၅၅၀ဆံ႕ မႏၱေလးကေလးေဆးရံုႀကီး အျဖစ္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ၿပီး  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ၂၀၁၁ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လႈဒါန္းခဲ့ပါတယ္။  ယခုအႀကိမ္မွာေတာ့  လိုအပ္တဲ႕ေဆးရံုသံုးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ထပ္မံေပးအပ္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။